ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

  • Concept
  • Σχεδιασμός μενού
  • Λίστες εξοπλισμού
  • Οδηγός έναρξης και retro-scheduling

ΣΤΟ OPENING

  • Sourcing πρώτων υλών
  • Επαφές με προμηθευτές
  • Προσλήψεις προσωπικού
  • Follow up – εκπαίδευση προσωπικού

ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία ή την ανανέωση του μενού σας .